Forsøk på trygdesvindel - risikovurdering søknad

Dette verktøyet gir en indikasjon på om mottatt søknad om trygd er et forsøk på svindel eller ikke.

Type trygd

Type trygd

Personalia

Kjønn

Alder

Sivilstatus

Region

Risikovurdering

Indikasjon søknad

Tiltak

Innhente stillingsbekreftelse arbeidsgiver

Søker må fremvise legitimasjon

Innhente opplysninger regnskapsforer

Denne demonstration er udarbejdet i samarbejde med vores norske partner Bayes Risk Management (now Combitech).