Forsøk på hvitvasking og/eller terrorfinansiering - kunde vekker mistanke (Juridisk person)

Dette verktøyet gir en indikasjon på om en bankkunde har som intensjon å hvitvaske pengebeløp gjennom banken.

Skjemaet er laget for å identifisere kunderisiko

Enkeltfaktorer som gir lavere risiko

Enkeltfaktorer som innebærer høyere risiko

Kundes næringsvirksomhet/forretningsmodell

Kundeforholdets formål og tilsiktede art

Kundes identitet (identifisering og bekreftelse)

Risikovurdering

Tiltak

Denne demonstration er udarbejdet i samarbejde med vores norske partner Combitech