Tarifmotor

Denne side demonstrerer hvorledes HUGIN kan benyttes som tarifmotor.

Vælg bonustrin

Indtast alder

Vælg bilens vægt

Vælg bopæl

Præmien er beregnet til: kr.

Figured nedenfor viser HUGIN modellen, der implementerer tariffen.


ENGLISH VERSION BELOW


This page demonstrates how HUGIN can be used as an engine for insurance policy pricing.

Select driver experience

Enter age

Select weight of vehicle

Lives in the city?

The price of the insurance policy is computed to be: EUR.

The figure below shows the HUGIN model that implements the pricing model.