Nye regler for personvern i Norge forankret i EUs personvernforordning

Hvordan berører dette din virksomhet? Hvor omfattende blir endringene og hvordan bør arbeide for å sikre samsvar frem mot ikrafttredelse?

Dette interaktive spørreskjemaet gir deg en vurdering av grad av samsvar og modenhet knyttet til kommende regler. Basert på oppgitt informasjon gis også råd i form av mulige tiltak for å avklare i hvilken grad din virksomhet blir påvirket samt hva du kan og bør gjøre for å sikre samsvar.

Risk assessment

This demonstration is created in cooperation with our norwegian partner Prendo