Straksudbetaling

Dette eksempel illustrerer hvordan HUGIN kan benyttes som en motor til at identifisere skader, der kvalificerer til hurtig udbetaling. Modellen implementerer nogle deterministiske regler for hvornår en skade kan straksudbetales.

Select input

Afgang

Police varighed

Antal policer

Aktuel reserve

Seneste anden skade

Resultat

Straksudbetaling

Det eneste situation hvor en skade er kvalificeret til straksudbetaling, er hvis reserven er lav, kunden har to eller flere policer i selskabet, kunden ikke har haft en skade for nyligt, kunden ikke er i afgang og policen er mere end 6 måneder gammel.

Denne type analyse kan med fordel kombineres med et svindelfilter.