Forsøk på hvitvasking eller terrorfinansiering - kunde vekker mistanke

Combitech har i samarbeid med HUGIN utviklet et indikatorfilter for å avdekke forsøk på hvitvasking og terrorfinansiering. Filteret brukes i kundebehandlingen, slik at det er mulig å stoppe kunden før avtalen inngås. Under følger et eksempel på et slikt filter, tilpasset saksbehandling i forsikring.

Dette verktøyet gir en indikasjon på om en forsikringskunde har som intensjon å hvitvaske pengebeløb gjennom å inngå en forsikringsavtale.

Type forsikring

Personalia

Kundeforhold

Risikovurdering

Tiltak

Denne demonstration er udarbejdet i samarbejde med vores norske partner Combitech